safe

SAFE

Partneri

Pokrajinski sekretarijat za graditeljstvo, urbanizam i zaštitu životne sredine
Pokrajinski sekretarijat za graditeljstvo, urbanizam i zaštitu životne sredine
Fond "Evropski poslovi" Autonomne Pokrajine Vojvodine
Fond "Evropski poslovi" Autonomne Pokrajine Vojvodine
Grad Sombor
Grad Sombor
Opština Baja
Opština Baja
dobri susedi

O Projektu

Naš projekat "Podrška životnoj sredini bez alergena" za opšti cilj ima unapređenje uslova životne sredine u pograničnim oblastima (AP Vojvodini i županiji Bač-Kiškun) sprečavanjem daljeg širenja alergenih biljaka.

Kao spečificne ciljeve predvideli smo sledeće:

 1. Smanjenje prisustva biljke i polena ambrozije mehaničkim i hemijskim putem u urbanim i ruralnim oblastima
 2. Podizanje svesti i edukacija ciljnih grupa, kao i obaveštavanje javnosti o značaju i načinu borbe protiv ambrozije
 3. Kontinuirano praćenje oblasti pod ambrozijom i kontrola prisustva polena ambrozije u vazduhu.

Projektne aktivnosti i ciljne grupe:

 1. Edukativne   aktivnosti   obuhvataju   4  seminara   za poljoprivrednike (u Somboru, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici i Baji), 2 konferencije za lekare opšte prakse (u Somboru i Baji) i 1 seminar za komunalne inspektore (u Novom Sadu), koji za cilj imaju podizanje znanja o negativnim efektima ambrozije.
 2. Podizanje javne svesti postiže se medijskim praćenjem svih projektnih aktivnosti. Dodatno biće organizovano likovno i literarno takmičenje za đake osnovnih i srednjih škola na teritoriji APV i Baje, čija će tema biti štetnost ambrozije.
 3. Javne nabavke opreme i usluga potrebnih za uništavanje ambrozije sprovode se prema PRAG pravilima i obuhvataju nabavku malih traktora, kosačica, mernih stanica za merenje koncentracije  polena  u  vazduhu,  kao  i  usluge suzbijanja ambrozije mehaničkim i hemijskim putem.
 4. Aktivnost mehaničkog i hemijskog uništavanja ambrozije obuhvata identifikovanje područja pod ambrozijom i njeno kontinuirano uništavanje (na području 4000 m2 u APV i 2500 m2 u okolini Baje).
 5. Merenje koncentracije polena u vazduhu vršiće se na 6 novopribavljenih   mernih   instrumenata   (u   Somboru, Zrenjaninu, Vrbasu, Kikindi, Sremskoj Mitrovici i Baji).
 6. Razvoj softvera i vebsajta sa podacima o identifikovanim područjima pod ambrozijom, o hemijskim i mehaničkim tretmanima   identifikovanih   područja,   o   izmerenim koncentracijama   polena   i  svim  sprovedenim   projektnim aktivnostima. 

Očekuje se da će projekat dati sledeće rezultate:

 1. Mehaničkim i hemijskim putem uništena ambrozija u pograničnoj oblasti na površini 6500 m2
 2. Smanjena koncentracija polena ambrozije u pograničnoj oblasti
 3. Obučeni lekari, poljoprivrednici, komunalni inspektori, đaci i informisano stanovništvo o negativnom uticaju ambrozije u pograničnoj oblasti

Trajanje projekta: 01.10.2011.-30.09.2013. 

 

 
EUOva internet stranica je organizovana uz finansijsku podršku Evropske unije. Za sadržaj ove internet stranice je odgovoran isključivo Fond "Evropski poslovi" Autonomne Pokrajine Vojvodine i sadržaj ovog dokumenta ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Direktorata.